Правила приймання
Cьогодні: 22 квітня 2024

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Умови прийому до комунального закладу «Запорізький обласний спортивний ліцей» Запорізької обласної ради (далі – ліцей) розроблені відповідно до Положення про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.1999 № 2061 (зі змінами). Порядку проживання та утримання учнів у пансіонах закладів освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2021 року № 1131. Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 564/32016. Типового навчального плану з видів спорту для спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, затвердженого Міністерством молоді та спорту України від 30.06.2016 та Міністерством освіти і науки України від 01.07.2016. Статуту закладу затвердженого Рішенням Запорізької обласної ради № 43 від 29.07.2021. Порядку зарахування до основного та змінного складу, відрахування та переведення учнів (студентів) до державного та комунального закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю зі специфічними умовами навчання, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 06 вересня 2022 року № 3242. Порядку забезпечення навчально-тренувального процесу в закладах фізичної культури і спорту в умовах ведення воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану в Україні, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 30.09.2022 № 3753.

1.2. Ліцей є закладом спеціалізованої освіти спортивного профілю ІІ і ІІІ ступенів, який забезпечує здобуття учнями відповідної базової та повної загальної середньої освіти і поглиблену спортивну підготовку, розвиток творчих здібностей та обдарувань дітей і молоді з метою підготовки спортсменів до національних збірних команд України з відповідних видів спорту. Види спорту, з яких ведеться підготовка спортсменів, визначені загальною чисельністю учнів КЗ «ЗОСЛ» ЗОР на 2024-2025 навчальний рік, затвердженою засновником ліцею – Запорізькою обласною радою та погодженою Міністерством молоді та спорту України:

- академічне веслування;

- бокс;

- боротьба греко-римська

 1. - боротьба вільна;

 2. - волейбол (дівчата);

 3. - важка атлетика

 4. - дзюдо;

 5. - легка атлетика;

 6. - футбол;

 7. - волейбол пляжний.

Учні змінного складу як додатковий контингент комплектується, як правило, зі складу спортсменів, які є переможцями, призерами офіційних міжнародних та/або всеукраїнських спортивних змагань серед спортсменів різних вікових груп, та/або входять до складу збірних команд України з видів спорту, з яких у структурі закладу не створено спортивного відділення.

1.3. На навчання приймаються юнаки і дівчата які мають спортивно-технічну підготовленість, яка відповідає Типовому навчальному плану з обраного виду спорту для спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю. Учні ліцею навчаються лише за очною (денною) формою навчання.

1.4. Зарахування вступників до закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю до початку і впродовж навчального року здійснюється на конкурсній основі та на вільні місця. Виконання вимог до спортивної підготовленості вступника на початок навчального року, встановлених типовим навчальним планом з видів спорту, є обов’язковим при зарахуванні до ліцею, незалежно від конкурсної ситуації. Невиконання цих вимог є підставою для відмови у зарахуванні.

1.5. До уваги приймаються результативні показники виступів абітурієнтів на змаганнях різного рівню.

1.6. Обов’язковою умовою при вступі до ліцею є поглиблений медичний огляд, результати якого можуть бути підставою для відмови у зарахуванні. Медичний огляд проводиться у медичній частині ліцею. За потребою абітурієнти направляються на консультацію до вузьких спеціалістів в інші медичні установи.

1.7. Обов’язковою умовою при вступі до ліцею є проходження психологічного тестування.

1.8. Прийом учнів до спортивного ліцею здійснюється у 6 - 10 класи, і як виняток, у 11 класи.

1.9. У конкурсному відборі (конкурсі) беруть участь спортивно-обдаровані діти.

1.10. Конкурсний відбір здійснюється на безоплатній основі.

1.11. Випускники ліцею отримують:

 - свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти державного зразка;

 - свідоцтво про спортивну кваліфікацію спортсмена.


 1. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ


2.1. Вступні випробування та/або творчий конкурс у рамках основного конкурсного прийому проводяться після закінчення навчального року щорічно у строки, що визначається закладом спеціалізованої освіти спортивного профілю. За наявності вільних місць допускається додатковий конкурсний прийом, який має бути організований так, щоб зарахування осіб відбулося не пізніше початку нового навчального року.

2.2. Для проведення конкурсу в ліцеї створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора за погодженням ради ліцею. Головою приймальної комісії є директор закладу, або його заступник у разі відсутності директора. До складу приймальної комісії залучається лікар, методист (на спортивні відділення), тренери-викладачі з видів спорту, практичний психолог та провідні спеціалісти Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації. 

2.3 Для прийому документів, проведення вступних випробувань та/або творчого конкурсу створюються предметні комісії з видів спорту, апеляційна комісія, склад яких затверджується наказами керівника закладу. Апеляції щодо результатів вступних випробувань, творчих конкурсів, що проведені ліцеєм, розглядає апеляційна комісія закладу протягом трьох днів з дня їх надходження. Апеляцію вступник може подати до апеляційної комісії ліцею не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів вступних випробувань.

2.4. До участі у конкурсному відборі допускаються учні на підставі:

 • заяви батьків або осіб, що їх замінюють;

 • копії свідоцтва про народження або паспорта;

 • медичної довідки про стан здоров’я учня;

 • свідоцтво про закінчення спортивної школи та/або направлення закладу фізичної культури та спорту;

 • копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учня з обраної спеціалізації та відображають його навчальні та спортивні досягнення;

 • допускаються учні, які виконують спортивні вимоги до відповідної вікової групи, встановлені Типовим навчальним планом з видів спорту для спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю.

За рішенням приймальної (конкурсної) комісії спортсмени, які протягом останніх двох календарних років посідали призові місця на чемпіонатах світу та Європи та/або є чемпіонами і призерами Юнацьких Олімпійських ігор, Європейських ігор, що підтверджується відповідними спортивними відзнаками, при вступі на навчання до закладу можуть бути звільненими від проходження вступних випробувань з нарахуванням їм максимальної кількості балів.

2.5. Присутність батьків або осіб, які їх замінюють, під час конкурсного відбору допускається з дозволу голови приймальної комісії.


 1.  ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ


3.1. Проходження медичного огляду:

з 01.05 по 15.06.2024

3.2. Прийом документів здійснюється:

з 01.06.2024 по 15.06.2024 з 9.00 до 16.00 (крім вихідних);

3.3. Вступні випробування та/або творчий конкурс відбувається з 01.06.2024       по 15.06.2024 за видами спорту окремо. Графік та вимоги до спортивної   підготовленості додаються.

3.4. Результати випробування оголошуються в той самий день.


 1.  ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ


4.1. Учні, які пройшли конкурсний відбір, зараховуються до ліцею наказом директора на підставі рішення приймальної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсного відбору.

4.2. На зарахування до ліцею мають право спортивно-обдаровані діти, які проживають в Запорізькій області (не менше 70% учнів) та діти з інших областей України.

4.3. Для зарахування до спортивного ліцею подаються такі документи:

- заява батьків або осіб, що їх замінюють;

- копія свідоцтва про народження (до 14 років) + довідка про реєстрацію з місця проживання (оригінал);

- копія паспорту (ID картка) 1-2 сторінка (з 14 років) + копія довідки про внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру;

- копія картки платника податків;

- підтвердження спортивних досягнень (копія дипломів, грамот, тощо);

- свідоцтво про закінчення спортивної школи та/або направлення закладу фізичної культури та спорту;

- фото 3 х 4 (4 шт.)

- копія картки щеплень (форма 063/0);

- медична довідка (форма 086/0);

- медична довідка (форма 086-1/0);

- особова справа учня загальноосвітнього навчального закладу;

- табель успішності, завірений навчальним закладом, де навчалася дитина;

- в особових справах дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних сімей, напівсиріт, малозабезпечених, а також дітей, батьки яких були учасниками бойових дій повинні бути документи, що підтверджують їх статус;

- для абітурієнтів 10-11 класів - свідоцтво про здобуття базової середньої освіти з додатком (оригінал).

4.4. Діти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитись додаткове конкурсне приймання осіб з резерву кандидатів для зарахування, а також з числа осіб, що запрошені в ліцей на навчально-тренувальний збір тривалістю 7 днів.

4.6. Додаткове конкурсне приймання може відбуватись протягом навчального року за наявності вакантних місць у спортивних відділеннях у 6-11 класи.

4.7. На період вступних випробувань кандидати на навчання житлом і харчуванням не забезпечуються.


Адреса приймальної комісії:

вул. Патріотична, 7, м. Запоріжжя, Запорізька область, 69001

Комунальний заклад «Запорізький обласний спортивний ліцей» Запорізької обласної ради

тел. (061) 224-00-14

Додаток 1

Нормативи з загальної фізичної підготовки
Важка атлетика


Контрольна вправа

Група вагових категорій

Клас

7

8

9

10

Оцінка

5

4

3

5

4

3

5

4

3

5

4

3

юнаки

Біг 30 м.

І

ІІ

ІІІ

5,4

5,2

5,2

5,5

5,3

5,3

5,6

5,4

5,4

5,0

4,8

4,8

5,1

4,9

4,9

5,2

5,0

5,0

4,8

4,6

4,6

4,9

4,7

4,7

5,0

4,9

4,9

4,6

4,4

4,4

4,8

4,5

4,5

4,9

4,7

4,7

Стрибок у довжину з місця

І

ІІ

ІІІ

195

200

200

190

195

195

185

190

190

205

210

210

200

205

205

195

200

200

215

220

220

210

215

215

205

210

210

225

230

230

220

225

225

215

220

220

Віджимання в упорі лежачі

І

ІІ

ІІІ

12

14

14

11

13

13

10

12

12

14

16

16

13

15

15

12

14

14

16

18

18

15

17

17

14

16

16

18

20

20

17

19

19

16

18

18

Піднімання ніг в упорі на поперечці

І

ІІ

ІІІ

6

8

8

5

7

7

4

6

6

8

10

10

7

9

9

6

8

8

10

14

14

9

13

13

8

12

12

12

16

16

11

15

15

10

14

14

дівчата

Біг 30 м.

І

ІІ

ІІІ

5,5

5,6

5,8

5,6

5,7

5,9

5,7

5,8

6,0

5,3

5,4

5,6

5,4

5,5

5,7

5,5

5,6

5,8

5,1

5,2

5,4

5,2

5,3

5,5

5,3

5,4

5,6

4,9

5,1

5,3

4,8

5,2

5,4

4,7

5,3

5,5

Стрибок у довжину з місця

І

ІІ

ІІІ

175

165

155

170

160

150

165

155

145

180

170

160

175

165

155

170

160

150

190

185

170

185

175

165

180

170

160

200

200

185

195

190

180

190

180

175

Віджимання в упорі лежачі

І

ІІ

ІІІ

12

10

8

11

9

7

10

8

6

14

12

10

13

11

9

12

10

8

16

14

12

15

13

11

14

12

10

18

16

14

17

15

13

16

14

12

В юнаків групи вагових категорій: І – до 60 кг.; ІІ – 60,01 – 70,0 кг.; ІІІ – 70,01 і більше кг. У дівчат відповідно: 53,0 кг; 53,01 – 69,0 кг.; 69,01 і більше. Необхідно набрати 16 балів для юнаків і 12 для дівчат.Греко-римська боротьба


Контрольна вправа

Оцінка

 

Переходи на мосту

5

8 разів за 16 секунд

4

7 разів за 16 секунд

3

6 разів за 16 секунд

Забігання на мосту

5

8 разів за 16 секунд

4

7 разів за 16 секунд

3

6 разів за 16 секунд

Вставання зі стійки на міст

5

6 разів за 16 секунд

4

5 разів за 16 секунд

3

4 разів за 16 секунд

Кидки на швидкість

5

12 кидків за 30 секунд

4

10 кидків за 30 секунд

3

8 кидків за 30 секунд

Присідання з партнером

5

15 разів

4

12 разів

3

10 разів

Нахили з партнером

5

15 разів

4

12 разів

3

10 разів
Бокс


Контрольна вправа

Клас

7

8

9

10

11

Біг, с: 

30 м.

60 м.

100 м.


-

8,9 - 9,0

-


-

8,5 - 8,6

-


-

-

14,0 - 14,4


-

-

13,9 - 13,8


-

-

13,7 - 13,5

Стрибок у довжину з місця

х

200 - 210

210 - 220

220 - 230

230 - 240

240 - 250

д

180 – 190

190 – 200

200 – 210

210 – 220

220 – 230

Згинання і розгинання рук в упорі лежачі, разів

х

20 – 25

25 – 30

30 – 35

35 – 40

40 – 50

д

8 – 12

12 – 15

15 – 18

18 – 22

22 – 30

Підіймання тулуба з положення лежачі, разів 

за 1 хв.

х

30 – 35

35 – 40

40 – 45

45 – 50

50 – 55

д

25 – 30

30 – 35

35 – 40

40 – 45

45 – 50

Підтягування на поперечині, разів

х

5 – 10

10 – 15

15 – 20

20 – 25

25 – 30

д

3 – 5

5 – 7

7 – 9

9 – 12

12 – 15
Вільна боротьба


Контрольна вправа

Оцінка

 

Переходи на мосту

5

8 разів за 16 секунд

4

7 разів за 16 секунд

3

6 разів за 16 секунд

Забігання на мосту

5

8 разів за 16 секунд

4

7 разів за 16 секунд

3

6 разів за 16 секунд

Вставання зі стійки на міст

5

6 разів за 16 секунд

4

5 разів за 16 секунд

3

4 разів за 16 секунд

Кидки на швидкість

5

12 кидків за 30 секунд

4

10 кидків за 30 секунд

3

8 кидків за 30 секунд

Присідання з партнером

5

15 разів

4

12 разів

3

10 разів

Нахили з партнером

5

15 разів

4

12 разів

3

10 разів

Лазання по канату (5 метрів)

5

до 8 секунд

4

до 10 секунд

3

до 12 секунд

Поєдинок – оцінюється під час навчально-тренувального збору на навчально-тренувальних поєдинках
Дзюдо


Контрольна вправа

Клас

6

7

8

9

10

11

Підтягування на поперечці (швидкісне),

кіль-ть

8 - 10

11 - 13

14 - 16

17 - 19

20 - 22

23 - 25

Згинання рук в упорі, кі-ть

18 - 20

21 - 23

24 - 26

27 - 29

30 - 32

33 - 35

Присідання на одній нозі кі-ть

6 - 8

9 - 11

12 - 14

15 - 17

18 - 20

21 - 23

Згинання тулуба лежачі на спині, кі-ть хв.

20 - 22

23 - 25

26 - 28

29 - 31

32 - 34

35 - 37
Веслування академічне


Контрольна вправа

Клас

6

7

8

9

10

11

Хлопці

Стрибок у довжину з місця, см.

170

170

205

210

215

220-230

Згинання рук в упорі, кі-ть

10

12

12

16

16

20

Веслування на ергометрі 1000 м., хв.:с

4:45

4:30

4:30

-

-

-

Веслування на ергометрі 1500 м., хв.:с

-

-

-

7:30

7:30

7:30

Дівчата

Стрибок у довжину з місця, см.

155

155

180

185

190

195-200

Згинання рук в упорі, кі-ть

8

10

10

14

14

16

Веслування на ергометрі 1000 м., хв.:с

5:45

5:30

5:30

-

-

-

Веслування на ергометрі 1500 м., хв.:с

-

-

-

7:50

7:50

7:50


Футбол


Контрольна вправа

Клас

6

7

8

9

10

11

Біг 30 м, сек. 

5,30

5,10

4,80

4,60

4,40

4,30

Човниковий біг 3х10, сек. 

8,50

8,30

8,00

7,60

7,40

7,20

Човниковий біг 7х50, сек. 

-

-

69,0

68,0

66,0

64,0

Стрибок у довжину з місця, см.

190

200

210

230

240

250

Біг на 30 м з веденням м`яча, сек. 

6,0

5,8

5,6

5,4

5,2

4,8

Удар по м`ячу на дальність, м.

40

45

55

65

75

80

Укидання м`яча на дальність, м.

14

15

16

18

19

21


Волейбол / волейбол пляжний


Контрольна вправа

Бал

Клас

6

7

8

9

10

11

Стрибок у довжину з місця, см.

1

140

150

160

175

190

200

2

141-150

151-160

161-170

176-185

191-200

201-210

3

151-160

161-170

171-180

186-195

201-210

211-220

4

161-170

171-180

181-190

196-205

211-220

221-230

5

171

181

191

206

221

231

Човниковий біг 3х10, сек. 

1

9,9

9,3

9,1

9,0

8,8

8,3

2

9,3-9,8

8,8-9,2

8,6-9,0

8,4-8,9

8,2-8,7

7,8-8,2

3

8,7-9,2

8,3-8,7

8,1-8,5

7,8-8,3

7,6-8,1

7,3-7,7

4

8,1-8,6

7,8-8,2

7,6-8,0

7,2-7,7

7,0-7,5

6,8-7,2

5

8,0

7,7

7,5

7,1

6,9

6,7

Стрибок угору з місця, см. 

1

22

25

29

33

38

41

2

23-26

26-30

30-34

34-38

39-42

42-45

3

27-30

31-35

35-39

39-43

43-46

46-49

4

31-34

36-40

40-44

44-48

47-50

50-53

5

35

41

45

49

51

51

Кидок набивного м`яча (2 кг.), см.

1

180

210

240

270

340

380

2

181-210

211-240

241-280

271-310

341-370

381-420

3

211-240

241-270

381-320

311-350

371-400

421-460

4

241-270

371-300

321-360

351-390

401-430

461-500

5

271

301

361

391

431

501
Легка атлетика


Контрольна вправа

Клас

6

7

8

9

10

11

Біг 200 м, сек.

юнаки

дівчата 


30,0

32,5


29,5

32,0


28,0

31,5


27,5

31,0


27,0

30,5


26,4

30,0

Біг 1000 м, сек.

юнаки

дівчата

-


3.25,0

4,02,0


3.25,0

3,55,0


3.15,0

3,40,0


3.00,0

3,35,0


2.43,0

3,30,0

Стрибок у довжину з місця, см.

юнаки

дівчата

180 - 190

160 - 180

190 - 210

180 - 200

210 - 225

200 - 210

225 - 235

210 - 220

225 - 235

210 - 220


235 - 250

220 - 230

Підтягування на перекладені, разів

(юнаки)

5 - 8

8 - 11

11 - 14

11 - 14

14 - 17

17 - 20

Відтискання від підлоги, разів

(дівчата) 

1 - 3

3 - 6

6 - 9

6 - 9

9 - 12

12 – 15 


Офіційний сайт комунального закладу
"Запорізький обласний спортивний ліцей"
Запорізької обласної ради

м.Запоріжжя, вул. Патріотична, 7
тел. (061) 2243577
тел/факс: (061) 224-25-50
Електронна пошта: sport@zapisp.com