Правила приймання
Cьогодні: 2 жовтня 2023

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Умови прийому до комунального закладу «Запорізький обласний спортивний ліцей» Запорізької обласної ради (далі – ліцей) розроблені відповідно до Положення про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.1999 № 2061 (зі змінами), Порядку проживання та утримання учнів у пансіонах закладів освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2021 року № 1131, Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 564/32016, Типового навчального плану з видів спорту для спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, затвердженого Міністерством молоді та спорту України від 30.06.2016 та Міністерством освіти і науки України від 01.07.2016, Статуту закладу затвердженого Рішенням Запорізької обласної ради № 43 від 29.07.2021.

1.2. Ліцей є закладом спеціалізованої освіти спортивного профілю ІІ і ІІІ ступенів, який забезпечує здобуття учнями відповідної базової та повної загальної середньої освіти і поглиблену спортивну підготовку, розвиток творчих здібностей та обдарувань дітей і молоді з метою підготовки спортсменів до національних збірних команд України з відповідних видів спорту. Види спорту, з яких ведеться підготовка спортсменів, визначені загальною чисельністю учнів КЗ «ЗОСЛ» ЗОР на 2022-2023 навчальний рік, затвердженою засновником ліцею – Запорізькою обласною радою та погодженою Міністерством молоді та спорту України:

- академічне веслування;

- бокс;

- боротьба греко-римська

 1. - боротьба вільна;

 2. - волейбол (дівчата);

 3. - важка атлетика

 4. - дзюдо;

 5. - легка атлетика;

 6. - футбол;

 7. - волейбол пляжний.

КЗ «ЗОСЛ» ЗОР здійснює обмежений відбір учнів з олімпійських видів спорту, що не входять у спортивну спеціалізацію ліцею – у додатковий контингент.

1.3. На навчання приймаються юнаки і дівчата які мають спортивно-технічну підготовленість, яка відповідає Типовому навчальному плану з обраного виду спорту для спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю.

1.4. Прийом дітей до ліцею здійснюється на конкурсній основі. Виконання вимог до спортивної підготовленості вступника на початок навчального року, встановлених типовим навчальним планом з видів спорту, є обов’язковим при зарахуванні до ліцею, незалежно від конкурсної ситуації. Невиконання цих вимог є підставою для відмови у зарахуванні.

1.5. До уваги приймаються результативні показники виступів абітурієнтів на змаганнях різного рівню.

1.6. Обов’язковою умовою при вступі до ліцею є поглиблений медичний огляд, результати якого можуть бути підставою для відмови у зарахуванні. Медичний огляд проводиться у медичній частині ліцею. За потребою абітурієнти направляються на консультацію до вузьких спеціалістів в інші медичні установи.

1.7. Прийом учнів до спортивного ліцею здійснюється у 6 - 10 класи, і як виняток, у 11 класи.

1.8. У конкурсному відборі (конкурсі) беруть участь спортивно-обдаровані діти.

1.9. Конкурсний відбір здійснюється на безоплатній основі.

1.10. Випускники ліцею отримують:

 - свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти державного зразка;

 - свідоцтво про спортивну кваліфікацію спортсмена.


 1. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ


2.1. Для проведення конкурсу в ліцеї створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора за погодженням ради ліцею. Головою приймальної комісії є директор закладу або його заступник. До складу приймальної комісії залучається лікар, методист (на спортивні відділення), тренери-викладачі з видів спорту, практичний психолог та провідні спеціалісти Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації.

2.2. До участі у конкурсному відборі допускаються учні на підставі:

 • заяви батьків або осіб, що їх замінюють;

 • копії свідоцтва про народження або паспорта;

 • медичної довідки про стан здоров’я учня;

 • свідоцтво про закінчення спортивної школи та/або направлення закладу фізичної культури та спорту;

 • копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учня з обраної спеціалізації та відображають його навчальні та спортивні досягнення;

 • допускаються учні, які виконують спортивні вимоги до відповідної вікової групи, встановлені Типовим навчальним планом з видів спорту для спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю.

У випадку, коли на одне вільне місце претендують двоє або більше абітурієнтів за умовою однакового рівню спортивних досягнень, абітурієнти направляються на здачу контрольних нормативів з загальної та спеціальної фізичної підготовки.

2.3. Присутність батьків або осіб, які їх замінюють, під час конкурсного відбору – обов’язкова.


 1.  ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ


3.1. Прийом документів здійснюється:

з 01.06.2022 по 15.06.2022 з 9.00 до 16.00 (крім вихідних);

3.2. Результати випробування оголошуються в той самий день.


 1.  ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ


4.1. Учні, які пройшли конкурсний відбір, зараховуються до ліцею наказом директора на підставі рішення приймальної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсного відбору.

4.2. На зарахування до ліцею мають право спортивно-обдаровані діти, які проживають в Запорізькій області (не менше 70% учнів) та діти з інших областей України.

4.3. Переможці офіційних всеукраїнських спортивних змагань з відповідних видів спорту зараховуються поза конкурсом.

4.4. Для зарахування до спортивного ліцею подаються такі документи:

- заява батьків або осіб, що їх замінюють;

- копія свідоцтва про народження (до 14 років) + довідка про реєстрацію з місця проживання (оригінал);

- копія паспорту (ID картка) 1-2 сторінка (з 14 років) + копія довідки про внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру;

- копія картки платника податків;

- підтвердження спортивних досягнень (копія дипломів, грамот, тощо);

- свідоцтво про закінчення спортивної школи та/або направлення закладу фізичної культури та спорту;

- фото 3 х 4 (4 шт.)

- копія картки щеплень (форма 063/0);

- медична довідка (форма 086/0);

- медична довідка (форма 086-1/0);

- особова справа учня загальноосвітнього навчального закладу;

- табель успішності, завірений навчальним закладом, де навчалася дитина;

- в особових справах дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних сімей, напівсиріт, малозабезпечених, а також дітей, батьки яких були учасниками бойових дій повинні бути документи, що підтверджують їх статус;

- для абітурієнтів 10-11 класів - свідоцтво про здобуття базової середньої освіти з додатком (оригінал).

4.5. Діти, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитись додаткове конкурсне приймання осіб з резерву кандидатів для зарахування, а також з числа осіб, що запрошені в ліцей на навчально-тренувальний збір тривалістю 7 днів.

4.6. Додаткове конкурсне приймання може відбуватись протягом навчального року за наявності вакантних місць у спортивних відділеннях у 6-11 класи.

4.7. На період вступних випробувань кандидати на навчання житлом і харчуванням не забезпечуються.


Адреса приймальної комісії:

вул. Патріотична, 7, м. Запоріжжя, Запорізька область, 69001

Комунальний заклад «Запорізький обласний спортивний ліцей» Запорізької обласної ради

тел. (061) 224-00-14

Додаток 1

Нормативи з загальної фізичної підготовки
Важка атлетика


Контрольна вправа

Група вагових категорій

Клас

7

8

9

10

Оцінка

5

4

3

5

4

3

5

4

3

5

4

3

юнаки

Біг 30 м.

І

ІІ

ІІІ

5,4

5,2

5,2

5,5

5,3

5,3

5,6

5,4

5,4

5,0

4,8

4,8

5,1

4,9

4,9

5,2

5,0

5,0

4,8

4,6

4,6

4,9

4,7

4,7

5,0

4,9

4,9

4,6

4,4

4,4

4,8

4,5

4,5

4,9

4,7

4,7

Стрибок у довжину з місця

І

ІІ

ІІІ

195

200

200

190

195

195

185

190

190

205

210

210

200

205

205

195

200

200

215

220

220

210

215

215

205

210

210

225

230

230

220

225

225

215

220

220

Віджимання в упорі лежачі

І

ІІ

ІІІ

12

14

14

11

13

13

10

12

12

14

16

16

13

15

15

12

14

14

16

18

18

15

17

17

14

16

16

18

20

20

17

19

19

16

18

18

Піднімання ніг в упорі на поперечці

І

ІІ

ІІІ

6

8

8

5

7

7

4

6

6

8

10

10

7

9

9

6

8

8

10

14

14

9

13

13

8

12

12

12

16

16

11

15

15

10

14

14

дівчата

Біг 30 м.

І

ІІ

ІІІ

5,5

5,6

5,8

5,6

5,7

5,9

5,7

5,8

6,0

5,3

5,4

5,6

5,4

5,5

5,7

5,5

5,6

5,8

5,1

5,2

5,4

5,2

5,3

5,5

5,3

5,4

5,6

4,9

5,1

5,3

4,8

5,2

5,4

4,7

5,3

5,5

Стрибок у довжину з місця

І

ІІ

ІІІ

175

165

155

170

160

150

165

155

145

180

170

160

175

165

155

170

160

150

190

185

170

185

175

165

180

170

160

200

200

185

195

190

180

190

180

175

Віджимання в упорі лежачі

І

ІІ

ІІІ

12

10

8

11

9

7

10

8

6

14

12

10

13

11

9

12

10

8

16

14

12

15

13

11

14

12

10

18

16

14

17

15

13

16

14

12

В юнаків групи вагових категорій: І – до 60 кг.; ІІ – 60,01 – 70,0 кг.; ІІІ – 70,01 і більше кг. У дівчат відповідно: 53,0 кг; 53,01 – 69,0 кг.; 69,01 і більше. Необхідно набрати 16 балів для юнаків і 12 для дівчат.Греко-римська боротьба


Контрольна вправа

Клас

Оцінка 

5

4

3

Спеціальні вправи, техніка

6-11

Оцінка за якість, швидкість

Біг 30 м.

6-7

5,2/5,0

5,3/5,1

5,4/5,2

8-9

5,0/4,8

5,1/4,9

5,2/5,0

Стрибок у довжину з місця

6-7

200/220

190/210

180/200

8-9

220/240

210/230

200/220

10-11

250/260

240/250

230/240

Біг 800 м.

6-7

3,10/3,00

3,20/3,10

3,30/3,20

8-9

3,00/2,50

3,10/3,00

3,20/3,10

10-11

3,00/2,50

3,05/3,00

3,10/3,05

Підтягування на перекладені

6-7

10/14

9/12

7/10

8-9

14/18

12/16

10/14

10-11

18/24

16/20

14/18

Біг 60 м.

10-11

9,3/9,0

9,4/9,1

9,5/9,2

Кидки партнера (манекена) 20 с., кількість разів

10-11

8/9

7/8

6/7

Бокс


Контрольна вправа

Клас

7

8

9

10

11

Біг, с: 

30 м.

60 м.

100 м.


-

8,9 - 9,0

-


-

8,5 - 8,6

-


-

-

14,0 - 14,4


-

-

13,9 - 13,8


-

-

13,7 - 13,5

Крос без урахування часу

1500 м.

3000 м.

-

-

-

Крос з урахуванням часу, хв.с:

1500 м.

3000 м.


-

-


-

-


5,50

11,0


4,55

10,55


4,54

10,54

Стрибок у довжину з місця

170 - 200

175 - 205

180 - 210

185 - 215

190 - 217

Штовхання ядра вагою 7,257 кг. по вагових категоріях, м:

до 60 кг.

до 70 кг.

вище 70 кг.7,5*

8,5*

9,8*5,5 - 7,5

6,5 - 8,5

7,5 - 8,56,5 - 8,5

7 - 9

8 - 107,9

7,5 - 9,5

8,5 - 10,5-

-

-

*Вага ядра 5 кг.


Вільна боротьба


Контрольна вправа

Група вагових категорій

Клас

7

8

9

10

11

Оцінка

5

4

3

5

4

3

5

4

3

5

4

3

5

4

3

юнаки

Стрибок у довжину з місця

І

ІІ

ІІІ

2,05

2,05

2,05

1,95

1,95

1,95

1,85

1,85

1,85

2,15

2,15

2,15

2,05

2,05

2,05

1,95

1,95

1,95

2,2

2,25

2,2

2,1

2,15

2,1

2,0

2,05

2,0

2,25

2,3

2,2

2,15

2,2

2,1

2,05

2,1

2,0

2,3

2,4

2,3

2,2

2,3

2,2

2,1

2,2

2,1

Підтягування на перекладені

І

ІІ

ІІІ

15

15

13

13

13

11

11

11

9

17

17

13

15

15

11

13

13

9

18

18

14

16

16

12

14

14

10

21

21

17

19

19

16

17

17

14

23

23

19

21

21

17

19

19

16

Гнучкість міст, см.

І

ІІ

ІІІ

22

23

26

26

26

29

30

30

32

18

18

22

22

22

26

26

26

28

14

16

18

18

20

22

22

26

26

           

Забігання навколо голови 10 р., с

І

ІІ

ІІІ

                 

16,0

16,0

22,0

17,0

17,0

23,0

18,0

18,0

24,0

15,0

15,0

21,0

16,0

16,0

22,0

17,0

17,0

23,0

дівчата

Стрибок у довжину з місця

І

ІІ

ІІІ

1,95

1,95

1,95

1,85

1,85

1,85

1,75

1,75

1,75

2,0

2,0

2,0

1,9

1,9

1,9

1,8

1,8

1,8

2,05

2,05

2,05

1,95

1,95

1,95

1,85

1,85

1,85

2,1

2,1

2,1

2,0

2,0

2,0

1,9

1,9

1,9

2,15

2,15

2,15

2,05

2,05

2,05

1,95

1,95

1,95

Підтягування на перекладені (низька 7 к)

І

ІІ

ІІІ

22

22

16

20

20

14

18

18

12

5

5

3

4

4

2

3

3

1

6

6

4

5

5

3

4

4

2

8

8

7

7

7

6

6

6

4

9

9

7

8

8

6

7

7

5

Гнучкість міст, см.

І

ІІ

ІІІ

18

18

22

22

22

26

26

26

28

14

16

18

18

20

22

22

26

26

12

14

16

14

16

18

18

20

22

           

Забігання навколо голови 10 р., с

І

ІІ

ІІІ

                 

21,0

21,0

26,0

22,0

22,0

27,0

23,0

23,0

28,0

20,0

20,0

25,0

21,0

21,0

26,0

22,022,0

27,0

У юнаків та дівчат 7-8-9 класів групи вагових категорій: І – до 52 кг.; ІІ – 52 - 72 кг.; ІІІ – 72 і більше кг. У юнаків та дівчат 10-11 класів: до 60 кг; 60 - 85 кг.; 85 і більше. Дзюдо


Контрольна вправа

Клас

6

7

8

9

10

11

Біг 100 м, сек. 

13,8 - 14,0

13,4 - 13,8

13,0 - 13,2

13,0 - 13,2

13,0 - 13,2

12,8 - 13,0

Біг 1000 м, сек. 

3,5 - 3,8

3,3 - 3,5

3,3 - 3,5

3,1 - 3,3

3,1 - 3,3

3,0 - 3,1

Підтягування на поперечці (швидкісне), кіль-ть

10 - 12

12 - 13

13 - 15

15 - 16

16 - 18

20 - 25

Згинання рук в упорі, кі-ть

21 - 25

25 - 28

26 - 30

30 - 35

35 - 40

45 - 50

Присідання на одній нозі кі-ть

8 - 11

11 - 12

11 - 14

14 - 15

15 - 20

22 - 30

Згинання тулуба лежачі на спині, кі-ть

14 - 17

17 - 20

17 - 20

20 - 24

20 - 24

24 - 30

Виконання вивчених прийомів, оцінка

4 - 5

4 - 5

4 - 5

4 - 5

4 - 5

4 - 5


Веслування академічне


Контрольна вправа

Клас

6

7

8

9

10

11

Хлопці

Біг 100 м, сек. 

10,2*

10,2*

14,6

14,4

14,2

14,0-13,6

Біг 3000 м, сек. 

без часу*

без часу*

12:40

12:25

12:05

11:55

Стрибок у довжину з місця, см.

170

170

205

210

215

220-230

Згинання рук в упорі, кі-ть

12

12

22

24

26

28-32

Тяга штанги 45 кг. лежачи 240 разів, хв.:с

35*

35*

9:55

9:40

9:30

9:22

Веслування на ергометрі 2000 м., хв.:с

-

-

7:15

7:00

6:45

6:30

Дівчата

Біг 100 м, сек. 

11,2*

11,2*

16,6

16,4

16,2

16,0-15,8

Біг 3000 м, сек. 

без часу*

без часу*

14:45

14:30

14:00

13:50

Стрибок у довжину з місця, см.

155

155

180

185

190

195-200

Згинання рук в упорі, кі-ть

8

8

18

20

22

24-26

Тяга штанги 35 кг. лежачи 240 разів, хв.:с

20*

20*

9:55

9:45

9:35

9:30

Веслування на ергометрі 2000 м., хв.:с

-

-

8:10

8:00

7:45

7:30

*Біг 60 м.

*Біг 1000 м. без урахування часу

*Тяга штанги 2 хв., хлопчики – 20 кг., дівчата – 10 кг.Футбол


Контрольна вправа

Клас

6

7

8

9

10

11

Біг 30 м, сек. 

5,30

5,10

4,80

4,60

4,40

4,30

Човниковий біг 3х10, сек. 

8,50

8,30

8,00

7,60

7,40

7,20

Човниковий біг 7х50, сек. 

-

-

69,0

68,0

66,0

64,0

Стрибок у довжину з місця, см.

190

200

210

230

240

250

Біг на 30 м з веденням м`яча, сек. 

6,0

5,8

5,6

5,4

5,2

4,8

Удар по м`ячу на дальність, м.

40

45

55

65

75

80

Укидання м`яча на дальність, м.

14

15

16

18

19

21Волейбол / волейбол пляжний


Контрольна вправа

Клас

6

7

8

9

10

11

Стрибок у довжину з місця, см.

190,6

210,2

215,2

218,0

220,0

225,0

Човниковий біг 3х10, сек. 

8,50

7,90

7,70

7,50

7,0

6,8

Біг 30 м, сек. 

5,80

5,20

5,0

4,80

4,60

4,40

Біг 5 хв., м.

1066

1189

1200

1220

1250

1300

Кидок м`яча 1 кг. двома руками з-за голови, м.

9,99

11,29

11,90

13,0

13,40

13,80

Кидок м`яча 1 кг. двома руками з-за голови у стрибку, м.

7,99

8,99

10,0

11,0

12,10

13,00
Легка атлетика


Контрольна вправа

Клас

6

7

8

9

10

11

Біг 100 м, сек.

13,0

12,5

12,0

12,0

11,5

11,5

Біг 200 м, сек.

27,5

26,5

25,5

25,5

23,6

23,6

Біг 1000 м, сек.

-

3.25,0

3.25,0

3.15,0

3.00,0

2.43,0

Стрибок у довжину з місця, см.

юнаки

дівчата

190 - 210

180 - 200

210 - 225

200 - 210

225 - 235

210 - 220

225 - 235

210 - 220

235 - 250

220 - 230

250 - 260

230 - 240

Підтягування на перекладені, разів

юнаки

дівчата

5 - 8

1 - 3

8 - 11

3 - 6

11 - 14

6 - 9

11 - 14

6 - 9

14 - 17

9 - 12

17 - 20

12 - 15Офіційний сайт комунального закладу
"Запорізький обласний спортивний ліцей"
Запорізької обласної ради

м.Запоріжжя, вул. Патріотична, 7
тел. (061) 2243577
тел/факс: (061) 224-25-50
Електронна пошта: sport@zapisp.com