Конституція
Cьогодні: 29 травня 2024

 

Конституція КЗ «ЗОСЛ» ЗОР


Глава 1

Основи конституційного устрою


Стаття 1.

КЗ «ЗОСЛ»ЗОР є для учнів правовою державою зі своїм гімном, гербом та прапором.

Кожен учень є громадянином своєї школи з моменту надходження до неї.


Стаття 2.

Дитина, її права та свободи є найвищою цінністю. Визнання, дотримання і захист прав і свобод дитини і громадянина цієї школи – обов’язок школи-держави.


Стаття 3.

Учні-громадяни беруть активну участь у шкільному житті.

Учні-громадяни здійснюють свою владу безпосередньо, а також через орган самоврядування учнів.

Вищим безпосереднім вираженням влади учнів-громадян є референдум і вільні вибори.


Стаття 4.

Конституція школярів КЗ «ЗОСЛ»ЗОР і закони, що приймаються адміністрацією школярів і президентом учнів, поширюється на учнів-громадян.


Стаття 5.

КЗ «ЗОСЛ»ЗОР складається з окремих класів (з 6 кл. по 11 кл.).

Клас має свій актив, який обирається колективом класу на класних зборах, який буде представляти свій клас у спільній роботі з адміністрацією школярів.


Стаття 6.

Громадянство КЗ «ЗОСЛ»ЗОР набувається і припиняється відповідно до статуту школи, є єдиним і рівним незалежно від підстав набуття.

Кожен громадянин має право перейти в іншу школу на відповідних підставах безперешкодно. 


Стаття 7.

Влада самоврядування школярів у КЗ «ЗОСЛ»ЗОР здійснюється на основі поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову.


Стаття 8. 

Влада самоврядування школярів у КЗ «ЗОСЛ»ЗОР здійснюється Президентом.


Стаття 9.

Дитячі організації рівні перед шкільним законом.


Стаття 10

Конституція учнів КЗ «ЗОСЛ»ЗОР має найвищу юридичну силу в самоврядуванні учнів.

Закони та інші правові акти не повинні суперечити Конституції учнів КЗ «ЗСЗШІСП»ЗОР

Органи влади самоврядування учнів, посадові особи, учні та їх об’єднання зобов’язані дотримуватися Конституції учнів КЗ «ЗОСЛ»ЗОР і шкільні Закони.

Шкільні закони підлягають офіційному опублікуванню. Неопубліковані закони не приймаються.

Загальновизнані принципи і норми міжнародного права є складовою частиною правової системи КЗ «ЗОСЛ»ЗОР


Стаття 11.

Дана Конституція школярів набуває чинності з дня його прийняття шкільною конференцією.

Конституція школярів КЗ «ЗОСЛ»ЗОР є основним законом самоврядування школярів і не підлягає заміні, а тільки поправкам його окремих частин за рішенням вищої влади самоврядування школярів, тобто конференцією школярів.Глава 2
Права і свободи дитини і громадянина КЗ «ЗОСЛ»ЗОР

Стаття 12.

У КЗ «ЗОСЛ»ЗОР визнаються і гарантуються права і свободи дитини відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, права і свободи громадянина відповідно до даної Конституції школярів КЗ «ЗОСЛ»ЗОР Основні права і свободи людини є невідчужуваними і належать кожному від народження.

Здійснення прав і свобод людини, дитини і громадянина не повинно порушувати права і свободи інших осіб.


Стаття 13.

Права і свободи людини, дитини, учня-громадянина КЗ «ЗОСЛ»ЗОР є безпосередньо діючими. Вони визначають зміст і застосування шкільних законів, діяльність законодавчої і виконавчої влади самоврядування школярів і забезпечується шкільним судом.


Стаття 14.

Всі учні-громадяни рівні перед шкільним законом і шкільним Судом.
Самоврядування школярів КЗ «ЗОСЛ»ЗОР гарантує рівність прав і свобод учнів як людини, дитини і громадянина своєї школи, незалежно від статі, раси, національності, мови, походження, майнового і посадового становища (мається на увазі посадове становище в школі), поведінки, місця проживання, ставлення і релігії, переконань, належності до громадських дитячих об'єднань в школі.


Стаття 15.

Кожен має невід'ємне право на життя.


Стаття 16.

Гідність особистості охороняється основним законом школярів КЗ «ЗОСЛ»ЗОР 

Ніщо не може бути підставою для його приниження.

Ніхто не повинен підлягати насильству, жорстокому або такому, що принижує людську гідність, поводженню чи покаранню.


Стаття 17.

Кожен має право на свободу та особисту недоторканність.

Дитина має право на ненасильницьке і гуманне поводження, на захист від усіх видів експлуатації, фізичного та психічного насильства.

Свобода пересування дитини може бути обмежена тільки в інтересах його безпеки, суспільства, громадського порядку і здоров'я громадян.


Стаття 18.

Дитина має право на особисте життя.


Стаття 19.

Кожна дитина має право на свободу думки, совісті, слова, релігії, на формування і вираження своїх поглядів, одержання і передачу інформації та ідеї будь-якого роду в усній та письмовій формі, у формі творів мистецтва чи за допомогою інших засобів.


Стаття 20.

Дитина має право на свободу об'єднання (асоціації) і свободу мирних зібрань. 

Самоврядування школярів заохочує і схвалює творчу діяльність учнів-громадян і створює умови для створення нових творчих об'єднань, гуртків.Стаття 21.

Праця в межах школи вільна. Кожен має право вільно розпоряджатися своїми здібностями до праці, вибирати рід діяльності.

Кожен має право на працю в умовах, що відповідають вимогам безпеки.


Стаття 22.

Дитина має право на відпочинок і дозвілля, право вільно брати участь у культурному житті і займатися мистецтвом.


Стаття 23.

Кожен має право на користування рідною мовою, на вільний вибір мови спілкування, виховання, навчання і творчості.


Стаття 24.

Учні-громадяни КЗ «ЗОСЛ»ЗОР» мають право брати участь в управлінні справами школи як безпосередньо, так і через своїх представників.


Стаття 25.

Громадяни КЗ «ЗОСЛ»ЗОР мають право звертатися особисто, а також направляти індивідуальні та колективні звернення до органів самоврядування школярів.


Стаття 26.

Право приватної власності охороняється шкільним законом.


Стаття 27.

Гарантується свобода масової інформації.


Стаття 28.

Кожен має право на охорону здоров'я та медичну допомогу.


Стаття 29.

Кожен має право на освіту, основну загальну освіту обов'язково.


Стаття 30.

Кожному гарантується свобода літературної, художньої, наукової, технічної та інших видів творчості.

Кожен має право на участь у культурному житті школи.


Стаття 31.

Кожен громадянин має право на захист і можливість виправдатися.

Кожен в праві захищати свої права і свободи засобами, не забороненими шкільним законом.


Стаття 32.

Дитина зобов'язана займатися самовихованням і самоосвітою, піклуватися про своє здоров'я, розвивати свої найкращі природні задатки, керувати своїми вчинками і нести моральну і матеріальну відповідальність за них.


Стаття 33.

Обов'язок кожного громадянина - навчання, відвідування занять, виконання програмних завдань.


Стаття 34.

Громадянин зобов'язаний підкорятися наказам представників школи його за посадою, якщо це не порушує його права, і права інших людей.


Стаття 35.

Громадянину категорично забороняється палити, вживати алкоголь, наркотики та інші токсичні речовини.


Стаття 36.

Громадянин зобов'язаний платити штрафи за певні порушення, встановлені шкільним самоврядуванням та схвалені конференцією батьків.Офіційний сайт комунального закладу
"Запорізький обласний спортивний ліцей"
Запорізької обласної ради

м.Запоріжжя, вул. Патріотична, 7
тел. (061) 2243577
тел/факс: (061) 224-25-50
Електронна пошта: sport@zapisp.com